Johdanto

Ekososiaalinen kasvatus -elämänverkkokurssi vastaa kasvatuksen haasteisiin ekokriisin aikakaudella. Maksuton opetuspaketti sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita oman elämänsä tai työyhteisönsä muuttamisesta ekologisesti kestävämmäksi. Materiaali tarjoaa tukea erityisesti opettajille opetussuunnitelmien mukaisen ekososiaalisen sivistyksen toteuttamiseen.    

MITÄ? 

Ekososiaalinen kasvatus -elämänverkkokurssi pyrkii vastaamaan niihin uudenlaisiin haasteisiin, joita kasvattajat kohtaavat ekokriisin aikakaudella. Kurssi sopii kaikille, joita kiinnostaa oman elämän tai vaikkapa työyhteisön muuttaminen ekologisesti kestävämmäksi.


MISSÄ? 

Kurssi on maksuton, ja se järjestetään osoitteessa www.eko­so­si­aa­li­nen­kas­va­tus.fi. Kurssille ei tarvitse ilmoittautua, mutta rekisteröitymällä saat opetusmateriaalin sähköpostiisi.


MILLOIN?

Kurssi alkaa 4. syyskuuta ja luennot pidetään joka keskiviikko klo 17. Luento-osuudet kestävät kukin noin 20 minuuttia ja niitä seuraa aina 10 minuutin keskustelu.


MIKSI?
Ekokriisin aikakaudella myös kasvatuksen on muututtava. Ekososiaalinen kasvatus ammentaa ym­pä­ris­tö­kas­va­tuk­ses­ta ja kestävän kehityksen kasvatuksesta, mutta se erottuu niistä myös selkeästi omana suuntauksenaan. Ekososiaalisen kasvatuksen erityispiirre on ihmiskeskeisen maailmankuvan haastaminen. Kasvatuksen yhteydessä puhutaan yleensä siitä, kuinka tärkeätä on huolehtia toisen ihmisen hyvinvoinnista; ekososiaalisessa kasvatuksessa pyritään luomaan myönteistä ja arvostavaa suhdetta myös muuhun elämään kuin ihmisiin. 


KUKA?

Kurssin ovat suunnitelleet filosofian tohtori Raisa Foster ja väitöskirjatutkija Sami Keto. Raisa yhdistää työssään tutkimusta ja taidetta, ja hän on kiinnostunut erityisesti ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä. Sami kytkee omassa moninäkökulmaisessa työssään eettisten arvovalintojen pohtimisen ekologiseen tietoon. Raisan ja Samin työ perustuu toki monien muiden tutkijoiden ja heidän yh­teis­työ­kump­pa­nien­sa, erityisesti Arto O. Salosen, Veli-Matti Värrin, Rebecca Martusewiczin, Elisa Aaltolan ja Jani Pulkin, uraauurtavaan työhön.


KENELLE?

Elämänverkkokurssi on suunniteltu kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille. Erityisenä kohderyhmänä ovat opettajat, opettajaopiskelijat ja muut kasvatusalan ammattilaiset. Kurssi auttaa kasvattajia edistämään opetussuunnitelmiin kirjattua ekososiaalisen sivistyksen ideaa. Sekä var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­man että perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien perusteissa tunnustetaan hyvin keskeisenä, oppiainerajat ylittävänä sisältönä, kestävään elämäntapaan kasvaminen.

Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. (POPS 2014, s. 16.)


Toisiinsa kietoutuneisiin ekologisiin ja sosiaalisiin ongelmiin vastaaminen edellyttää vallitsevan ihmiskäsityksen muutosta ja ihmisen uudenlaista asemoitumista suhteessaan muuhun elämään. Tämä asettaa erityisen tehtävän kasvatukselle. Ekososiaalinen kasvatus -elämänverkkokurssi auttaa opettajaa tarkastelemaan kriittisesti yhteiskunnan rakenteita sekä arvioimaan myös oman opetuksensa sisältöjä ja menetelmiä siitä näkökulmasta, miten ne voisivat paremmin tukea oppilaan kasvua kohti ekososiaalista toimijuutta.

Yh­teys­tie­dot

050 345 1847 (Raisa)

040 062 8292 (Sami

toimisto@eko­so­si­aa­li­nen­kas­va­tus.fi

Eko­so­si­aa­li­nen kasvatus

 #elämänverkkokurssi

Maksuton kurssi kaikille kestävästä hyvinvoinnista kiinnostuneille.

© Raisa Foster & Sami Keto, 2019